ยินดีต้อนรับเข้าเว็บ OP/PP individual Data จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 
09:28:40
เวอร์ชั่น 10.07.2013
 
ไฟล์ส่งออกข้อมูลคนตายที่มารับบริการเป็นไฟล์ excel ข้อมูลขอแบบส่งออกทั้งหมด
ประกาศโดย รัตนา สาสุข เมื่อ วันที่ 16 เดือน ธันวาคม ปี 2556
ไฟล์ส่งออกข้อมูลคนตายที่มารับบริการของสถานบริการ ปรับให้ส่งออกทั้งหมด เพราะตอนนี้ที่ส่งออก ออกเฉพาะหน้าที่ต้องการส่งออกเท่านั้น ไม่ได้ออกทั้งหมด ไม่สะดวกกับเจ้าหน้าที่ ขอบคุณคะ
วิวัชชัย ศรีพันธ์ , 07 เดือน มีนาคม ปี 2560

เข้าสู่ระบบ

สถิติ

free counters