ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
  29/06/2561 16:18แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน-มิถุนายน 2561
   [29/06/2561 16:26] แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน-มิถุนายน 2561 
  29/06/2561 15:36แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมทัศนียภาพโรงพยาบาลบ้านกรวด
   [29/06/2561 15:36] แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับซ่อมแซมทัศนียภาพภายในอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านกรวด 
  11/06/2561 14:30ประกาศผู้ชนะก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงพยาบาลลำปลายมาศ
   [11/06/2561 14:30] ประกาศผู้ชนะโดมอเนกประสงค์โรงพยาบาลลำปลายมาศ 
  24/05/2561 16:50ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงพยาบาลลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   [24/05/2561 16:52] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงพยาบาลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
   [24/05/2561 17:01] ตาราง ปปช.โดมอเนกประสงค์ โรงพยาบาลลำปลายมาศ 
   [24/05/2561 17:02] BOQ โดมอเนกประสงค์ โรงพยาบาลลำปลายมาศ 
  22/05/2561 16:03แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ โรงพยาบาลลำปลายมาศ
   [22/05/2561 16:03] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ โรงพยาบาลลำปลายมาศ 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ
  11/04/2561  16:54ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) จำนวน ๒๐ เครื่อง
   [11/04/2561 16:55] ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ  
  11/04/2561  09:52ประกาศราคากลาง โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)
   [11/04/2561 09:52] ตาราง ปปช.โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ